พ่อหมอก๋องแก้ว ฟูธรรม

พ่อหมอก๋องแก้ว ฟูธรรม

พ่อหมอก๋องแก้ว ฟูธรรม จังหวัดลำปาง เป็นทั้งหมอตอกเส้น หมอสมุนไพรและหมอพิธีกรรม

พ่อหมอก๋องแก้ว ฟูธรรม ปัจจุบันอายุ 82 ปี อญู่บ้านอ้อ ต.สบก๊วก อ.สบปราบ จ.ลำปาง download