เครื่องดนตรียูซอม 3 ชิ้น

เครื่องดนตรียูซอม 3 ชิ้น

เครื่องดนตรีUSOM : คุณเชาวรัตน์ จิตต์ว่องไวอนุรักษ์ไว้ตามที่ได้เรียนรู้จากศ.นพ.สุด แสงวิเชียร จนนำมามอบไว้ที่ หพสท.

     ในสมัยที่ย้ายกระทรวงสาธารณสุขจากวังเทวะเวสม์ ปี 2537 นั้น อุปกรณ์หรือเครื่องมือการทำงานต้องถูกทิ้งและสูญหายไปหลายชิ้น   จากการที่ขาดความเข้าใจในคุณค่าประวัติศาสตร์ ที่ค้นพบได้จากเรื่องราวข้าวของการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆในกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอุปกรณ์และเครื่องมือการทำงานของกองสุขศึกษา อย่างเช่นที่คุณเชาวรัตน์ จิตต์ว่องไว ดาวน์โหลด ไปพบในการเคลื่อนย้ายข้าวของและคนของหน่วยงาน ขณะที่อดีตท่านรัฐมนตรี ฯพณฯ นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ นำการย้ายมาที่กระทรวงฯใหม่ก่อนแล้ว ระหว่างการรอคอยนั้นเองคุณเชาวรัตน์ก็เดินถ่ายรูปภาพประวัติศาสตร์กระทรวงฯ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นความทรงจำไว้  และกำลังกลายเป็นอดีตไว้ในฐานะช่างภาพคนสำคัญที่ทำหน้าที่บันทึกภาพต่าง ๆในกระทรวงสาธารณสุขตลอดมา 
     ขณะที่คุณเชาวรัตน์ไปรื้อกองข้าวของที่วางสุมไว้หลังตึกสำนักงานปลัดฯ ก็ได้ยินเสียงก๊องแก๊งๆ จึงลองรื้อค้นและพบเครื่องดนตรีทั้ง 3 ชิ้นนี้โดยบังเอิญ เห็นตัวอักษรบนเครื่องดนตรีก็แน่ใจว่าเป็นของ USOM/ USAID จึงนำมาเก็บรักษาไว้ก่อน เพราะความรู้จากการเรียนเวชนิทัศน์ กับศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร จึงมั่นใจว่า สิ่งนี้คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อทราบว่ามีการดำเนินการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย จึงนำมามอบให้ แม้ตัวอักษรที่เครื่องดนตรีจะลางเลือนไปแล้ว ซึ่งผู้เก็บรักษายังจำสิ่งที่เก็บไว้ได้และมาส่งมอบให้ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ให้มาจัดแสดงที่หอประวัติศาสตร์สุขภาพต่อไป