พิธีพระราชทานเพลิงศพ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ วัดธาตุทอง

พิธีพระราชทานเพลิงศพ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ วัดธาตุทอง

 ในวันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อเสม พริ้งพวงแก้ว  ณ วัดธาตุทอง

   

คณะกรรมการหนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว ครอบครัวพริ้งพวงแก้ว  และกัลยาณมิตร ขอเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิ  ลูกศิษย์ บุคลากรด้านสุขภาพและสังคม  ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อเสม ณ วัดธาตุทอง

ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม  เวลา ๑๙.๐๐ น. มีสวดพระอภิธรรม  และ วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประกอบพิธีการทางสงฆ์ถวายภัตตาหารเพล และ บ่ายโมงเป็นต้นไป   มีกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของท่าน และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ เมรุวัดธาตุทอง

สอบถามได้ที่ ปารณัฐ ๐๘ ๑๘๐๒ ๘๗๖๑

 

กำหนดการ

พิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว

ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ


วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

           ๑๙.๐๐ น.                สวดพระอภิธรรมครบ ๑๐๐ วัน ณ ศาลา ๙ ติดกับเมรุด้านหน้า

 

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

พิธีการภาคเช้า

           ๑๐.๓๐ น.               พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน โดยพระสงฆ์ ๑๐ รูป

           ๑๑.๐๐ น.                - ถวายภัตตาหารเพล

                                        - ถวายเครื่องไทยธรรม

                                        - กรวดน้ำ รับพร

           ๑๒.๐๐ น.               เสร็จพิธี ร่วมรับประทานอาหาร

พิธีการภาคบ่าย (พิธีกร นายแทนคุณ จิตต์อิสระ)

           ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.     การบรรเลงดนตรีไทย โดย ศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

           ๑๓.๓๐ น.               พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

                                        โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่ามหาวัน จ.ชัยภูมิ

           ๑๔.๒๐ น.               พิธีสวดมาติกาบังสุกุล โดยพระสงฆ์ ๑๐ รูป

                                        ทอดผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป

           ๑๕.๐๐ น.               หีบเพลิงพระราชทานมาถึงสถานที่ประกอบพิธี

                                        เชิญโกศศพแห่เวียนเมรุ ๓ รอบแล้วตั้งบนจิตกาธาน

                                        ระหว่างนี้มีการประโคมดนตรี ปี่พาทย์หลวง

           ๑๖.๐๐ น.                อ่านหมายรับสั่ง

           ๑๖.๑๕ น.               อ่านประวัติย่อ ศ.นพ. เสม พริ้งพวงแก้ว โดย นายแทนคุณ จิตต์อิสระ

           ๑๖.๓๐ น.               อ่านกวีนิพนธ์ โดย นายอังคาร กัลยาณพงศ์

           ๑๖.๔๐ น.               กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย นพ. ทวีวัฒน์ พริ้งพวงแก้ว

                                        ยืนไว้อาลัย ๑ นาที

           ๑๖.๔๕ น.               พิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลพระราชทาน

           ๑๗.๐๐ น.               พิธีพระราชทานเพลิงศพ

                                        ระหว่างนี้มีการบรรเลงขลุ่ย โดย นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี