ประวัติศาสตร์เล่มใหญ่: งานหนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว

ประวัติศาสตร์เล่มใหญ่: งานหนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว

 วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ที่หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้ร่วมงานมากกว่า ๑,๓๐๐ คน

 ช่วงเช้าของวันงานเป็นพิธีการทางศาสนา ทำบุญฉลองอายุวัฒนะ ที่ห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีการแสดงสัมโมทนียกถา โดย พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่ามหาวัน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ      ดาวน์โหลด

   

 

  

    พิธีการทางศาสนา โดย พระ ญาณวิศิษฐ์ รองเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม และพระภิกษุ ๙ รูป

มีผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดงานฯ ลูกหลานญาติพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติ จำนวนราว ๑๐๐ คนมาร่วมพิธีการ

 

 

 

บ่ายโมงเริ่มรายการในห้องประชุมใหญ่ โดย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและเชิญร่วมการประกาศเกียรติคุณ สืบสานแนวความคิด วิถีชีวิตและการทำงานของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ที่มีต่อสังคมไทย

                                                                 

บรรยากาศผู้มาร่วมงานรอบห้องประชุมต่างมากันด้วยความระลึกนึกถึงกัน แต่ละคนก็รู้จัก ศนพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ในช่วงเวลาและจังหวะการทำงานต่าง ๆกัน แต่ล้วนมีความประทับใจและจดจำอัธยาศัยและการแสดงออกของท่าน ต่อทุกคนอย่างเสมอเหมือนกัน สมดังคำเรียก ว่า "คุณพ่อเสม"

องค์กรต่าง ๆ มาจัดบูธร่วมแสดงกตัญญูตาต่อท่าน อาทิ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีแ, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก, มูลนิธเด็กมูลนิธิหมอชาวบ้าน, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งต่างได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับการสนับสนุนแนวความคิดจากท่านอย่างคนทำงานสาธารณประโยชน์

                                  

จากข่าวประชาสัมพันธ์งาน เรื่องแฝดสยามร่างติดกันคู่ที่ 3 ของเมืองไทย คือ ปราจีน-บุรี แฝดพี่น้องคู่แรกที่ได้รับการผ่าตัดแยกร่างสำเร็จของสยามประเทศ จากฝีมือคณะแพทย์ไทยโดยมี ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว เป็นหัวหน้าคณะศัลยกรรม เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๙๘ ที่โรงพยาบาลหญิง ดาวน์โหลด  เมื่อมีเพื่อนบ้านนำหนังสือพิมพ์เดลินิวส์มาให้ คุณแม่จินดา ลี่สินดูข่าวงานแสดงกตัญญูุตา ในวาระครบรอบอายุ ๑๐๐ ปีของคุณพ่อเสม พริ้งพวงแก้ว คุณแม่จินดา พูดคุยกับลูกสาวแฝด 2 คน คือ ปราจีน ภูมิกระจ่าง และ บุรี ลี่สิน ซึ่งบอกว่าต้องมากราบท่านให้ได้ คุณแม่จินดากล่าวกับทีมงานถึงความซาบซึ้งว่า คุณพ่อเสมเป็นผู้มีพระคุณ ที่ครอบครัวนี้ไม่เคยลืมเลือนไปได้  ความดีใจที่ได้ทราบจึงพาให้ครอบครัวฝาแฝดสยามหญิงคู่แรกนี้มาถึงก่อนวันจัดงาน 1 วัน คุณแม่จินดาและลูก ๆ มาถึงจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัยในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทีมงานจัดงานจึงพาไปพบคุณพ่อเสม พริ้งพวงแก้วก่อน เมื่อได้พบหน้ากันต่างฝ่ายก็ตื้นตันใจที่พบกันอีกวันนี้ เหมือนประวัติศาสตร์ได้ย้อนมาให้ได้พบกันในรอบ ๑๐๐ ปี 

                        

ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คุณแม่จินดา และปราจีน - บุรี จึงมาร่วมงานที่หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เช้าจนเลิกงาน คณะทำงานจึงได้เชิญทั้งสามคนขึ้นร่วมเวทีเสวนาในช่วงบ่าย ให้เล่าถึงเรื่องราวการคลอดที่เกี่ยวข้องกับการได้พบคุณพ่อเสม และความทรงจำที่มีต่อท่าน รวมทั้งรับมอบภาพถ่ายขนาดใหญ่ ซึ่งทีมงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยค้นพบได้จากฟิล์มภาพยนตร์เก่าที่คุณพ่อเสม เก็บรักษาไว้

                           

                                           

 นอกจากนั้นในงานยังจัดบูธให้ผู้ร่วมงานได้เขียนและบอกกล่าวความทรงจำที่มีต่อคุณพ่อเสมไว้ด้านข้างประตูทางเข้าหอประชุมใหญ่ด้วย ซึ่งมีผู้สนใจมาร่วมถ่ายทอดตัวอักษรและคำพูดไว้มากมาย และได้นำมาเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยแล้ว กำลังรอรวบรวมต่อไป

   

                      

  ท่านที่สนใจเนื้อหาจากการจัดงานครั้งนี้ ท่านสามารถอ่านและฟังได้ที่  http://www.healthstation.in.th/videoList.php?pg=videonew&cid=170