ร่วมกด Like กดติดตาม Fanpage หอจดหมายเหตุฯ

ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ร่วมกด Like กดติดตาม Fanpage หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

 

ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ร่วมกด Like และกดติดตาม Official Fanpage หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ

 

                   เนื่องจาก Facebook หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย หรือชื่อใหม่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งเป็น บัญชีผู้ใช้ส่วนตัว ได้ทำการเปิด Official Fanpage หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร และกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ให้ครอบคลุมแก่ทุกๆคน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกด Like และกดติดตาม Official Fanpage หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ ได้ตามLink https://goo.gl/skkfqe

 


                  สาระน่ารู้ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย (National Health Archives and Museum (NHAM))ได้เปลี่ยนชื่อเป็น หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH)) ตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2561) โดยยังคงใช้โลโก้และเฉดสีหอจดหมายเหตุเดิม และเปลี่ยนโดเมนเว็บไซต์ใหม่ หรือ URL ใหม่ จากเดิม http://www.nham.or.th เปลี่ยนเป็น http://www.naph.or.th

              ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH) กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352

 

 

กดติดตามข่าว กิจกรรม และความเคลื่อนไหวได้ที่