สปสช.ดูงานหอประวัติศาสตร์และหอจดหมายเหตุฯ

นพ.วิทยา รองเลขาธิการ พร้อมทีมงาน สปสช. ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอประวัติศาสตร์ และหอจดหมายเหตุฯ

 นพ.วิทยา รองเลขาธิการ พร้อมทีมงาน สปสช. ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

หอประวัติศาสตร์และหอจดหมายเหตุฯ

 

 

 

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำโดย นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการ และทีมงาน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่หอประวัติศาสตร์และหอจดหมายเหตุฯ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมจัดงาน “100 ปี การสาธารณสุขไทย” 

   

   

   

   

   

 

 

 

กดติดตามข่าว กิจกรรม และความเคลื่อนไหวได้ที่

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ (National Archives of Public Health (NAPH)กลุ่มวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ชั้น 4 อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ) สาธารณสุขซอย 6 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1352, มือถือ 09285 89665