ไม้ตอกเส้น

ไม้ตอกเส้น

ชุดอุปกรณ์การตอกเส้นใช้คู่กับแท่งหิน เป็นเครื่องมือการบำบัดรักษาอาการเส้นเอ็นของพ่อก๋องแก้ว ฟูธรรม 

 

ชุดอุปกรณ์ตอกเส้นนี้ประกอบด้วย ไม้ตอกเส้นและไม้คู่วางบนร่างกายรองรับแรงที่ตอกลงมา เป็นภูมิปัญญาหมอเมืองล้านนา

ทั่วไปเป็นไม้ตอกเส้น คือเครื่องมือที่มีรูปทรงและน้ำหนักที่พอเหมาะในการจับเพื่อตีหรือตอกลงไปบนอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่วางลงบนร่างกาย เพื่อผ่อนคลายความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

สำหรับพ่อก๋องแก้ว ฟูธรรม หมอเมืองรับสืบทอดความรู้การตอกเส้นมาจากพ่อ ที่เป็นหมอเมืองรุ่นก่อน อุปกรณ์ชิ้นคู่ที่วางบนร่างกาย เป็นหินที่มีอายุเกิน 80 ปี ตกทอดมาจึงเห็นสภาพกร่อนไปบ้างแล้ว ส่วนไม้ตอกเส้นสี่เหลี่ยมหายไป จึงหาไม้กลมที่เหมาะสมมาใช้ตอกแทน (ดังรูป)

วิธีการ คือ ทาน้ำมันงาบนผิวหนังบริเวณที่จะตอกเส้นก่อน เช่น บริเวณแขน ขา หลัง เป็นต้น แล้วทาน้ำมันงาบนหินที่วางบนร่างกายด้วย ขณะตอกเส้นลงไปบนบริเวณที่จะรักษา หมอเมืองจะใช้สมาธิและมีคาถากำกับ เสียงไม้ดังและสั่นสะเทือนลงไปในกล้ามเนื้อที่กำลังตอก ซึ่งมักจะตอกไปทั่วบริเวณของกล้ามเนื้อที่บำบัด ตลอดแขน ขาและหลัง

ปัจจุบันมีการพลิกฟื้นการตอกเส้นมาใช้ในการบำบัดรักษาในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติมากว่า 7 ปีแล้ว ซึ่งก็ได้รับการยอมรับทั่วไปอีกครั้ง