ฮางฝนยา

ฮางฝนยา

อุปกรณ์บดยาของหมอเมืองเป็นไม้มะม่วง เรียก ฮางฝนยา