ตั่งนั่งของสตรีอีสานหลังคลอด

ตั่งนั่งของสตรีอีสานหลังคลอด

จากภูมิปัญญาดูแลหญิงหลังคลอด ขุดต้นไม้ทำเป็นที่นั่งแช่น้ำอุ่น มีอายุกว่า 100 ปี

พบที่อำเภอเหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี เป็นเครื่องใช้ของชุมชนที่แม่หลังคลอดหมุนเวียนกันหยิบยืมไปใช้ วิธีใชัให้มารดาหลังคลอดนุ่งผ้าถุงและนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ที่ขุดเป็นหลุม จากนั้นใช้น้ำอุ่นจัดอาบราดจากตัวลงไป น้ำอุ่นจะขังอยู่บริเวณหลุมที่เก้าอี้ แช่ที่บริเวณฝีเย็บให้ร้อน 

การแช่น้ำอุ่นเป็นการช่วยลดอาการบวม แต่จะต้องรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี เพราะการติดเชื้อหลังคลอดมักเกิดจากเชื้อโรคลุกลามขึ้นจากภายนอก