โครงการปราบปรามคุดทะราดในประเทศไทย

โครงการปราบปรามคุดทะราดในประเทศไทย

คุณหมอสมบูรณ์ วัชโรทัย ผู้ริเริ่มโครงการรณรงค์ปราบปรามโรคคุดทะราดให้หมดจากประเทศไทย

นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย ขณะพาคณะออกตรวจเพื่อปราบปรามโรคคุดทะราดตามโรงเรียนในชนบท สมัยที่ท่านทำงานในกองควบคุมกามโรคและคุดทะราด กรมสาธารณสุข-กรมอนามัย ระหว่าง พ.ศ. 2491 - 2503