Timeline เส้นทางสุขภาพไทย

Timeline เส้นทางสุขภาพไทย

บนเส้นทางสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า มีเหตุการณ์และบุคคลจำนวนมากที่ร่วมผลักดันให้เกิดการเปลียนแปลง

แผนผังเส้นทางสู่สุขภาพดีถ้วนหน้ารวบรวมเหตุการณ์สำคัญตลอดช่วงกว่า 300 ปีของการพัฒนาสุขภาพไทย

ดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่/