ร้อยบุคคล ร้อยความคิด ร้อยสิ่งประดิษฐ์ ร้อยเรื่องราว

ร้อยบุคคล ร้อยความคิด ร้อยสิ่งประดิษฐ์ ร้อยเรื่องราว

ทุกคนมีส่วนร่วมค้นหาและจัดทำนิทรรศการประวัติศาสตร์สุขภาพที่จะจัดแสดงในกระทรวงสาธารณสุขได้

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยกำลังดำเนินการจัดทำนิทรรศการประวัติศาสตร์สุขภาพไทยภายใต้แนวคิด “ร้อยบุคคล ร้อยความคิด ร้อยสิ่งประดิษฐ์ ร้อยเรื่องราว” ซึ่งเน้นเรื่องราวประวัติศาสตร์จากหลากหลายมุมมองและเน้นเรื่องราวของชุมชน ประชาชน และประวัติศาสตร์ที่สะท้อนการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สุขภาพของพลเมือง

                       

ร่วมนำเอกสาร ภาพเหตุการณ์-บุคคล วัตถุทางประวัติศาสตร์ และความทรงจำที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับระบบสุขภาพไทย

เพื่อเก็บรักษาให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบไป ณ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย
 

                      

 

เชิญชวนผู้สนใจให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับบุคคล แนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ และเรื่องราวที่มีความสำคัญและน่าสนใจในชุมชนท้องถิ่นของท่าน
 

ดาวน์โหลดแนวคิดการจัดนิทรรศการได้ี ที่นี่

สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 0-2951-1009 ติดต่อ คุณประคอง แก้วนัย
Email : nham.thailand@gmail.com