นิทรรศการ

ภาพประวัติศาสตร์งานสาธารณสุข (1)

บทนำ เกี่ยวกับนิทรรศการ แกลลอรี วีดีโอ/เสียง

ภาพถ่ายเหล่านี้มีอายุกว่า 50 ปี สะท้อนสภาพสาธารณสุขในอดีตและความพยายามของบุคลากรสุขภาพที่ทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ภาพทั้งหมดได้รับความอนุเคราะห์จากกองสุขศึกษา เพื่อนำมาอนุรักษ์และเปิดให้ผู้คนได้ศึกษาที่หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ  (หน้า 2 คลิก)