ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์

ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์

สังคมรู้จักท่านในนาม "หมอแมกไซไซ" ปี 2516 เป็นแพทย์ที่กลับไปแก้โรคคนจน ที่เมืองพล

นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้มีบทบาทและเป็นที่รู้จักกันดีของสังคมไทย   คือแพทย์รางวัลแมกไซไซ คนที่ 6  ของเมืองไทย สาขาผู้นำชุมชน ปี พ.ศ.2516 ในฐานะหมอบ้านนอก

นอกจากนั้นท่านยังเป็นกลุ่มผู้บุกเบิกการก่อตั้งสถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

หนังสือ The Search of Excellence ของ Thomas Peter เป็นหนังสือที่นพ.กระแส ชนะวงศ์ แนะนำให้อ่านในการทำงาน เพื่อให้องค์กรมีความรู้การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นเลิศ และอาจารย์ได้เล่าถึงแนวความคิดและแรงบันดาลใจ ที่ต้องการสร้างภาวะผู้นำ ให้เกิดผู้นำในการทำงานสาธารณสุขและสังคม ผู้นำที่มีเป้าหมายชัดเจน ทำให้ทุกคนไปสู่เป้าหมายได้ร่วมกัน และมีความสุขด้วย ต่อไปก็ขยายภาวะผู้นำให้เข้าไปอยู่ในทุกคน เป็นการจุดไฟในหัวใจคนทำงาน ให้เขารู้สึกอยากรับผิดชอบมากขึ้นต่องานและหน้าที่ ถ้าหากสนใจมีหลักการ 7อย่าง หรือ '7S' ที่ท่านบรรยายให้กับทีมงานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยฟังอย่างสนุกและได้รับสาระประโยชน์มาแบ่งปันกันด้วย

ประวัติชีวิตการทำงานของท่านมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำงานให้สังคม หลังจบการศึกษาแพทย์ ท่านขอกลับไปทำงานที่บ้านเกิด คือ เมืองพล   จ.ขอนแก่น ซึ่งมีสภาพยากจนมาก ท่านบอกว่า "มีความตังใจอย่างแรงกล้าที่จะกลับไปรักษาโรคความจน"

ชีวิตครอบครัวในวัยเด็กของคุณหมอกระแส ทำงานรับจ้าง เป็นเด็กเข็นรถขายน้ำตามสถานีรถไฟ ท่านเล่าด้วยรอยยิ้ม ที่มีความภาคภูมิใจ แต่ด้วยความขยัน ฉลาดและแจ่มใส จึงมีผู้ใหญ่ให้โอกาสได้เรียนหนังสือจนจบแพทย์ ท่านไม่เคยลืมความยากจน ว่าลำบากเพียงใด

ปี พ.ศ.2503 จบแพทยศาสตร์บันฑิต จากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงกลับไปทำงานที่เทศบาลเมืองพล ทำงานอยู่ที่สถานีอนามัยเล็กที่สุด เพื่อรักษาคนจน ต่อมาท่านทำงานทางสังคมมากขึ้น เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีชื่อเสียงพรรคหนึ่ง ทำงานบริหารองค์กรสากล เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ และไดรับรางวัลต่าง ๆอีกจำนวนมาก

ปัจจุบันแม้นพ.กระแส ชนะวงศ์อายุย่างปีที่ 76 แล้ว ท่านยังมุ่งมั่นทำงานอย่างมีความสุข เต็ไมไปด้วยรอยยิ้ม ขณะนี้ทำงานเน้าชนการพัฒนาด้านการศึกษา ดำรงบทบาทนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2548 ถึงปัจจุบัน